Stipendit

Rahasto tukee Iisalmessa peruskoulunsa käyneitä opiskelijoita jatko-opinnoissaan.

Stipendien jaossa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia kriteereitä:

  • Aloittaville opiskelijoille myönnetään vain erittäin painavin perustein
  • Stipendin saajan tulee olla alle 30-vuotias, sillä rahaston lähtökohta on tukea nuoria opiskelijoita
  • Keskisin kriteeri on opintomenestys, minimitaso pääsääntöisesti H
  • Eri arvosteluasteikkoja varten on laadittu asteikko, joka mahdollistaa oikeudenmukaisemman vertailun opiskelijoiden kesken
    (oppilaitosten asteikot vaihtelevat esim. 1 – 3 tai 1- 5, tms.)
  • Stipendin voi saada kaksi kertaa.

Stipendit myönnetään hakemuksesta. Haku julkaistaan lehti-ilmoituksena ja Iisalmen kaupungin verkkosivulla syyskuun alussa.

Hakemukset tulee jättää syyskuun loppuun mennessä, OSOITE.

Hakemukset valmistellaan loka-marraskuussa ja säätiön hallitus päättää stipendeistä marras-joulukuussa. Myönnetyt stipendit julkaistaan joulukuun puolivälissä.

Stipendien jakoesityksen hallitukselle valmistelee rahaston asiamies

Luettelo apurahan saajista julkaistaan sekä paikallisessa mediassa että Iisalmen kaupungin verkkosivuilla. Erillisiä ilmoituskirjeitä saajille ei lähetetä.

Stipendin suuruinen summa siirretään saajan pankkitilille päätösten julkaisupäivänä.