Stipendit

Kauppaneuvos A.E. Aminoffin rahaston stipendihaku

Rahasto tukee taloudellisesti Iisalmessa peruskoulun käyneiden opiskelijoiden jatko-opintoja.
Stipendien myöntämisen keskeisin kriteeri on hakijan opintomenestys nykyisessä oppilaitoksessa.

Rahasto on myöntänyt stipendejä ensimmäistä vuottaan opiskeleville vain erittäin painavin
perustein. Stipendit on tarkoitettu nuorille opiskelijoille. Lisätietoja osoitteessa www.aeaminoff.fi

Stipendiä voi hakea ainoastaan sähköisesti joko verkkosivuilla kohdassa ”HAKU” olevan linkin
kautta tai osoitteessa https://aminoff.apurahat.net. Stipendien hakuaika on 1.9. – 30.9.2021.

Stipendien jaossa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia kriteereitä:

  • Aloittaville opiskelijoille myönnetään vain erittäin painavin perustein
  • Stipendin saajan tulee olla alle 30-vuotias, sillä rahaston lähtökohta on tukea nuoria opiskelijoita
  • Keskisin kriteeri on opintomenestys, minimitaso pääsääntöisesti H
  • Eri arvosteluasteikkoja varten on laadittu asteikko, joka mahdollistaa oikeudenmukaisemman vertailun opiskelijoiden kesken
    (oppilaitosten asteikot vaihtelevat esim. 1 – 3 tai 1- 5, tms.)
  • Stipendin voi saada kaksi kertaa.

Stipendit myönnetään hakemuksesta. Haku julkaistaan lehti-ilmoituksena ja Iisalmen kaupungin verkkosivulla syyskuun alussa.

Hakemukset valmistellaan loka-marraskuussa ja säätiön hallitus päättää stipendeistä marras-joulukuussa. Myönnetyt stipendit julkaistaan joulukuun puolivälissä.

Stipendien jakoesityksen hallitukselle valmistelee rahaston asiamies.

Luettelo apurahan saajista julkaistaan sekä paikallisessa mediassa että Iisalmen kaupungin verkkosivuilla. Erillisiä ilmoituskirjeitä saajille ei lähetetä.

Stipendin suuruinen summa siirretään saajan pankkitilille päätösten julkaisupäivänä.