Rahaston historiaa

Kauppaneuvos A.E. Aminoffin rahasto on perustettu 1940-1950-lukujen vaihteessa kauppaneuvos Adolf (Atte) Esaias Aminoffin jälkisäädöksen perusteella. Peruspääoma muodostui sodanjälkeisen siirtoväen asuttamiseen annetuista valtion velkasitoumuksista, jotka Atte Aminoff luovutti rahastolle.

Alunperin rahaston kohderyhmänä ovat olleet ainoastaan Ahmon kansakoulun oppilaat. Toinen alkuperäinen kriteeri oli se, että hakijan tuli opiskella ”valmistuakseen kaupan, teollisuuden tai maatalouden palvelukseen”.

Ahmon kansakoulu valikoitui kouluksi, koska sen oppilaat olivat pääsääntöisesti Iisalmen Sahat Oy:n työntekijöiden lapsia ja olihan Aminoff lahjoittanut tontin koululle. Peltosalmen alue rakentui alussa vahvasti sahan ympärille ja siksi myös lapsille piti saada oma koulupiiri ja koulu.

Vuonna 1958 Ahmon kansakoulu lakkautettiin ja se muuttui Peltosalmen kansakouluksi, minkä jälkeen rahaston kohderyhmäksi muutettiin Peltosalmen kansakoulun oppilaat.

Kun kansakoulut muuttuivat peruskouluiksi vuonna 1974, rahaston kohderyhmäksi laajennettiin kaikki Iisalmessa peruskoulun käyneet opiskelijat. Samalla poistettiin kriteeri, jonka mukaan tuettaisiin vain kaupan, teollisuuden tai maatalouden opiskelijoita.

Pääoma karttui merkittävästi vuonna 1974. Rahaston hallintaan oli siirtynyt edesmenneen konsuli Henrik Johan (Heikki) Aminoffin omistamia Iisalmen Sahat Oy:n osakkeita 7208 kappaletta, jotka Kari Aminoff lunasti itselleen.

Iisalmessa peruskoulunsa käyneiden opiskelijoiden jatko-opintojen rahoittamisen lisäksi rahasto on tukenut iisalmelaista kulttuuri- ja liikuntaelämää vuodesta 1989 alkaen.  Kulttuurin ja liikunnan tunnustuspalkitsemisessa on pyritty hakemaan henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole julkisuudessa paistatelleet, vaan tehneet pyyteetöntä työtä eri yhteisöissä vuosikausien ajan.

Taide-esineiden näytteillepano alkoi, kun rahaston pysyvä taidenäyttely avattiin Iisalmen kulttuurikeskuksessa. Lassi Aminoff/Putkola Oy on aikoinaan lahjoittanut taide-esineet Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolle, joka puolestaan lahjoitti ne Halosten Museosäätiölle. Koska säätiöllä ei ollut sopivaa näyttelytilaa, patsaat ja reliefit olivat vuosien saatossa jääneet museosäätiön kellariin, josta rahasto ne lainasi näytteille Kulttuurikeskukseen

Rahasto on myös avustanut lukuisia iisalmelaisia yhdistyksiä, mittavia kehitys- ja investointihankkeita ja monia muita kohteita. Esimerkiksi Art Anna -taidenäyttelyhankkeessa rahasto oli yksi merkittävä tukija.

Vuosina 2017-2018 rahasto on ollut mukana panostamassa Iisalmen kaupungin digiloikka-projektiin. Se lahjoitti historiansa suurimman summan yhdessä Olvi-Säätiön kanssa iisalmelaisten peruskoululaisten digiopetukseen.