Kauppaneuvos A.E.Aminoffin rahasto on ns. kunnallinen lahjoitusrahasto,  jonka säännöt hyväksyy kaupunginvaltuusto, tilit päätetään kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä ja tilintarkastuksen suorittaa kaupungin tilintarkastaja.

Rahaston tarkoituksena on taloudellisesti tukea Iisalmessa peruskoulun käyneiden opiskelijoiden jatko-opintoja.

Rahasto myös palkitsee Iisalmen kulttuuri- ja liikuntaelämään merkittävästi vaikuttaneita iisalmelaisia henkilöitä ja/tai yhteisöjä.

Lisäksi rahasto huolehtii sen huostaan annettujen taide-esineitten näytteillepanosta ja edistää Iisalmen alueellista kehitystä.