Hakuohjeet

Kauppaneuvos A.E. Aminoffin rahaston sähköinen haku toimii apurahat.net-verkkopalvelussa

Hakemusta täytettäessa tulee varautua antamaan seuraavat tietoja:

Henkilötiedot

 • Täydellinen nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelin
 • Pankkitilin numero FI-muodossa, neljän numeron sarjoihin rytmitettynä

Opintoja koskevat tiedot

 • Tähänastiset opinnot
 • Nykyinen oppilaitos
 • Opintojen alkamisajankohta ja arvioitu päättymisajankohta
 • Loppututkinto / ammattiala
 • Opiskeluaikana eri vuosina AE Aminoffin rahastolta saadut stipendit

Lisätiedot

Pakolliset liitteet:

 • Iisalmelaisen peruskoulun päättötodistus
 • Tarkka selvitys opintomenestyksestä, (opiskelutahti ja arvosanat)
 • Läsnäolotodistus nykyisessä oppilaitoksessa

Sama henkilö voi saada rahaston stipendin enintään kaksi (2) kertaa. Apurahat on tarkoitettu nuorille (alle 30-vuotiaille).

HUOM! Opintomenestys on tärkein myöntämisperuste. Varmista, että hakemuksesta käy selkeästi ilmi opintomenestyksen arviointiperusteet ja -asteikot.

Sähköiselle hakemussivulle pääset TÄSTÄ